SZUKAJ

Regulamin

Niniejszy regulamin jest spisem praw użytkowników jak i autora oraz konsekwencji jakie mogą wyniknąć z braku jego przestrzeganie. Zaleca się każdemu użytkownikowi zapoznanie z regulaminem i od tego momentu zastosowanie się do niego teraz jak i w przyszłości aby nie było przykrych sytuacji.

 

1 §

Autor bloga zastrzega sobie prawo do:

– Usuwania komentarzy bez wcześniejszego uzasadnienia swojej decyzji

– Edycji komentarzy, które zawierają zdublowane lub niepoprawnie dodane treści

– Edycji dodanego wpisu(posta) w każdym momencie od czasu jego opublikowania

 

2 §

Użytkownikom zabrania się:

– Używania wulgarnych treści

– Używania podtekstów religijnych, związanych z prawami człowieka jak i na tle rasowym

– Bezpodstawnego krytykowania autora bloga

– Używania treści i haseł politycznych mających na celu obrażenie innych użytkowników lub autora bloga

 

3 §

Użytkownicy bloga zobowiązani są do przestrzegania netykiety(zapoznaj się z netykietą)

 

Użytkownicy nie przestrzegający regulaminu będą w zdecydowanej większości sytuacji miały zablokowany stały dostęp do bloga jak i jego treści.